Vokabulář webový [on-line]. Verze 1.1.3. [citováno ze dne 16. 12. 2017]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>


Požadovaný dokument není k dispozici. Opakujte prosím hledání nebo listování.