Upozornění oddělení vývoje jazyka

     Řešitelský tým oddělení vývoje jazyka pořádá pracovní seminář Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), který se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015 v budově prezídia Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3, 2. patro, místnost 206. Začátek semináře je ve 13 hodin, předpokládané zakončení v 18 hodin.

     Na semináři budou představeny nejdůležitější výsledky, kterých dosáhl řešitelský tým z oddělení vývoje jazyka při řešení projektu Ministerstva kultury.

     Vstup na seminář je volný, svou účast potvrďte prosím vyplněním přihlášky.

 logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2015, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2015, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2015, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 8 lety, 10 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.0.0