Nápověda pro listování ve slovnících Vokabuláře webového

     Na listovací stránku Vokabuláře webového (http://vokabular.ujc.cas.cz/listovani.aspx) se dostanete kliknutím na odkaz Listování.

     Listovat můžete zapojenými slovníkovými Zdroji, a to buď všemi, nebo pouze některými z nich. Zdroje, kterými chcete listovat, zaškrtněte. Ve výchozím nastavení jsou zaškrtnuty všechny zdroje. Při změně výběru zdroje se stránka automaticky načítá podle nové volby.

Seznam zdrojů
Seznam zdrojů

    

Listování

     K elektronickému „listování“ zapojenými slovníkovými zdroji slouží tři úrovně abecedních řad. V první řadě jsou uvedena písmena abecedy, pokud vybrané zdroje hesla počínajícím některým písmenem neobsahují, odpovídající políčko se zobrazuje prázdné. Kliknutím na písmeno abecedy se toto písmeno podrobněji rozčlení na skupiny s náslovím, které jsou uvedené v druhé a třetí řadě. Po kliknutí na násloví z třetí řady se dostaneme k dalším heslům počínajícím těmito písmeny, přičemž označené násloví se přesune do druhé úrovně.

Vybráno písmeno B
Vybráno písmeno B

    

Vybráno násloví bd-
Vybráno násloví bd-

    

Vybráno násloví be-
Vybráno násloví be-

    

Vybráno násloví beč-
Vybráno násloví beč-

    

Výsledky listování

     Vokabulář webový listuje v generálním hesláři, který obsahuje heslová slova ze všech zdrojů zapojených do jednotného vyhledávání.

     Jedna stránka obsahuje ve výchozím nastavení 20 hesel z generálního hesláře. Mezi těmito skupinami lze přecházet pomocí číslic ve spodní části seznamu. V pravé části se automaticky zobrazují heslové stati ke všem (generálním) heslům uvedeným vlevo.

Výběr počtu hesel zobrazených na jedné stránce
Výběr počtu hesel zobrazených na jedné stránce

    

Generální heslář

     Výsledky listování v generálním hesláři

     Na řádku s heslem je uveden seznam zdrojů, kde se heslové slovo vyskytuje. Po kliknutí na heslo se v pravé části zobrazí tzv. generální heslová stať.

     Po kliknutí na tlačítko Tisk hesel z generálního hesláře se otevře samostatné okno s výsledky listování ve formátu pro tisk.

     Tlačítko Tisk hesel z generálního hesláře slouží pro uložení všech hesel začínajících zvoleným písmenem do textového souboru (ve formátu Unicode). Po kliknutí na ikonu se zobrazí (v závislosti na nastavení internetového prohlížeče) dialog pro uložení souboru (který má výchozí název VW_Heslar.txt). Textový soubor obsahuje podobně jako seznam na webové stránce heslová slova i se zkratkami pramenů, kde se vyskytují.

Generální heslová stať

     Generální heslová stať

     Generální heslová stať zobrazuje všechny heslové stati z vybraných zdrojů, kde se výraz z generálního hesláře vyskytuje jako heslové slovo. Jednotlivé heslové stati jsou odděleny podélnou čarou. U Elektronického slovníku staré češtiny uvádíme také zkratku autora hesla. U všech hesel je připojen název zdroje, po němž následuje datum poslední změny heslové stati (v rámci Vokabuláře webového).

     Po kliknutí na tlačítko Připomínky, které uzavírá každou heslovou stať, se zobrazí stránka pro zasílání připomínek. Při odeslání podnětu se automaticky odešlou i informace o připomínkovaném hesle.

     Po kliknutí na tlačítko Tisk generální heslové statě se otevře samostatné okno s generální heslovou statí ve formátu pro tisk.

logo ÚJČCopyright © 2006–2017, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2017, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2017, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 10 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.