Jan František Josef Ryvola: Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči, Praha 1716 (2. vydání).

     Viz Knihopis č. 15153 (http://db.knihopis.org/l.dll?cll~15459), Jungmannova Historie literatury české V. 61.

     Edici slovníku v r. 2005 pořídila a v Listech filologických s literárně-historickým komentářem publikovala Alena M. Černá (viz LF 128, 2005, s. 97–113.)

     Na několika místech je v závorce drobným kurzivním písmem upozorněno na tiskové chyby. Přepis slovníku obsahuje některé nestandardní znaky z fontu TITUS (dostupný zdarma na webové stránce http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp).

     Za připravení internetové verze slovníku děkujeme RNDr. Pavlu Květoňovi, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

logo ÚJČCopyright © 2006–2017, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2017, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2017, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 10 lety, 9 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.