Materiály k přednáškám na konferenci Lingvistika Praha 2014, 10.–12. 4. 2014

  Markéta Pytlíková: Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu
 • prezentace ve formátu PPTX (302 kB), PDF (528 kB)
  Kateřina Voleková: Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina
 • handout ve formátu PDF (165 kB)
  Martina Jamborová: K povaze expresivních lexikálních jednotek ve staré češtině
 • prezentace ve formátu PPTX (342 kB), PDF (408 kB)
  Boris Lehečka: Analýza staročeské morfologie v Excelu
 • prezentace ve formátu PPTX (378 kB), PDF (456 kB)
 • doplněk Power Query pro Microsoft Excel: verze 2.10.3598.81 z 5. 3. 2014
 • doplněk PowerPivot for Microsoft Excel 2010: verze 11.0.3129.0 z 9. 1. 2013
 • vstupní testovací data ve formátu ZIP (1,5 MB)
  • Vstupní testovací data nejsou pro fungování sešitu nezbytně nutná. V případě jejich použití je potřeba v PowerPivotu nastavit novou cestu k jednotlivým textovým souborům.
 • ukázkový excelovský sešit s testovacími daty: Tokeny.xlsx (3,4 MB)
  • Aby bylo možné s ukázkovým sešitem Tokeny.xlsx pracovat, je potřeba nejdříve nainstalovat doplňky Power Query, v případě Excelu 2010 i doplněk PowerPivot. Sešit je připraven pro Excel 2010, při otevření v Excelu 2013 dojde k jeho konverzi na novější formát PowerPivotu.
logo ÚJČCopyright © 2006–2017, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2017, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2017, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 11 lety, 2 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.