ryk, -a/-u m.

k ryčěti

ryk, křik

vřava, hluk, hřmot

expr. ve funkci interj. výkřik, zvolání

Ve funkci interjekce jen ve slovnících

 

rykel, -kle m.

sr. střhn. rigel

kmen stromu, zvl. částečně opracovaný

závora n. vzpěra

Sr. rýl². V GestaU 192 omylem rybel

 

řězokravstvo, -a n.

k řězati a krájěti (?)

řemeslo, živnost kráječů sukna

Jen u Klareta. Tvořeno neústrojně.

Sr. řězatenstvo, řězstvo

logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.