rúpík, -a/-u m.

rostlina s červíkovitými hlízkami u kořene, možná orsej jarní

Sr. rúpník

Autor: ŠŠ

rytevník, -a m.

k rytev

rytec, tesař ap., člověk vytvářející rytá, tesaná n. řezaná díla

Autor: MV

logo ÚJČCopyright © 2006–2016, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2016, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2016, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 9 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.