husí adj.

k hus f.

1. husí, (ve funkci gen.) husy

2. (o sádle ap.) husí, pocházející z husy

3. (o zvuku) vydávaný husou

4. používaný husami

5. (o poplatku ap.) odváděný z chovu hus

6. (o části těla) podobný jako husí, u husy

7. bot. husie noha, husie nóžka bylina s členitým listem připomínajícím husí nohu, zvl. kontryhel

8. bot. husie řit pelyněk

Sr. húserový. K 7: sr. arcisléz, húsěnička, žindava

logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.