rytev | ESSČ |

rytev, -tve f., -tva/-tvu m.

k rýti

předmět vytvořený řezbou, tesáním n. rytím, zvl. vyřezávaná, tesaná n. rytá socha, modla

V MSS nenáležitě uvedena pouze plurálová podoba rytvové.

Sr. rytina

Autor: Miloslava Vajdlová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.5, citován stav ze dne 21. 5. 2018).

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2018, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2018, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2018, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 11 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.5
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.