rytev | ESSČ |

rytev, -tve f., -tva/-tvu m.

k rýti

předmět vytvořený řezbou, tesáním n. rytím, zvl. vyřezávaná, tesaná n. rytá socha, modla

V MSS nenáležitě uvedena pouze plurálová podoba rytvové.

Sr. rytina

Autor: MV

Poslední změna: 13. 11. 2015 Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2016, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2016, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2016, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 9 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.