rytev | ESSČ |

rytev, -tve f., -tva/-tvu m.

k rýti

předmět vytvořený řezbou, tesáním n. rytím, zvl. vyřezávaná, tesaná n. rytá socha, modla

V MSS nenáležitě uvedena pouze plurálová podoba rytvové.

Sr. rytina

Autor: MV

Poslední změna: 20. 01. 2015 Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny

 


 logo ÚJČVokabulář webový je podpořen projekty GA ČR č. P406/10/1140, č. P406/10/1153 a MK ČR č. DF12P01OVV028.
Copyright © 2006–2015, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2015, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2015, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 8 lety, 4 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.0.0