rúpník | ESSČ |

rúpník, -a/-u m.

rostlina s červíkovitými hlízkami u kořene, možná orsej jarní

Sr. rúpík

Autor: ŠŠ

Poslední změna: 17. 06. 2016 Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2017, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2017, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2017, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 10 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.