obručník | StčS |

obručník¹, -a m.; k obruč

výrobce obručí: tigrator obrucznik…, kládovník incipator, neckéřque capistrator KlarGlosM 2706; tigrator (tigeator rkp) obrucznik SlovVeleš 112a

Jinou specializaci měl bečvář, bednář a pobijěč (v. t.)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


obručník², -a m.; k obručiti

jur. ručitel: inbricator obrucznik SlovVeleš 99b. – Srov. obručenník

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 9 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.