nejasný | StčS |

nejasný adj.; k jasný

[o ovzduší] nikoli čirý, mající příměs něčeho znečišťujícího: také má člověk dobrého povětřie hledati a povětřie neyaſneho a nečistého sě varovati, buďto smrduté, nebo nesmrduté LékVodň 259b; všeliké povětřie neiaſneho a nečistého se chovaj, leč buď smrduté, neb nesmrduté LékKřišť 14a; prvá věc jest dobrého povětřie hledati a zlého sě varovati, točížto neyaſneho, vlhkého, nečistého, smrdutého LékMuz 132b

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.