nadrozomějúcí | StčS |

ˣnadrozomějúcí adj., též nadrozumějúcí; k nadrozoměti

přerozumný, přemoudrý, nad jiné rozumný (?): Albialbon otce mého bolest nebo otec mój nadrozomiegiczi VýklHebrL 178b (nadrozvmiegiċi ~K) superintelligens. Podle lat.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2018, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2018, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2018, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 4 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.8
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.