nadpřiroźenie | StčS |

ˣnadpřiroźenie, -ie n.; k nadpřiroźený

metafysika: skrzě uměnie nadprzyrozenye, kteréžto učí poznati vlastnosti božské LyraMat 33b per metaphysicam; jakož die Aristotileš v IX. knihách methaphyzyce, točíš přespřirozenie anebo nadprzyrozenye LyraMat 144b (název díla). Též jinde v LyraMat. Podle lat.

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.