nadhlasně | StčS | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

nadhlasně adv.; k nadhlas, nadhlasní

veřejně, otevřeně: stoje mezi nimi všemi nadhlaſnie odpovědě sě [Hilarion] i jiesti i píti OtcA 435a (nadhlas ~C, ~D, hlasně ~E) publica voce

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


nadhlasný, adj., z adv. nadhlas, v. t. — K tomu adv. -ně nadhlasně: stoje mezi všemi nadhlaſnie odpovědě sě i jiesti i píti publica voce Otc. 435a.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


nadhlasně adv. veřejně, otevřeně
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


nadhlas, nadhlasně adv. = nahlas, veřejně
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.