náramek | StčS | GbSlov | MSS |

náramek, -mka/-mku m.; k rámě

1. ozdoba ramene n. paže, zvl. náramek, spona n. stužka: toho dne odejme hospodin okrasu obuvi a čiešky a zápony a naramky a čepcě BiblDrážď Is 3,19 (Pror, BiblLit, ~Praž, oplecky ~Pad, náramnicě MamVíd, naramki, alia dicit točenice VýklKruml) armillas; a okrásil sem tě a dal sem drahé naramki na tvoji rucě BiblDrážď Ez 16,11 (~Ol, ~Lit, ~Praž, okrasy ramen ~Pad) armillas; pelliola blanky, pellichelidesque naramki KlarGlosA 1888 (De vestibus); ladon (laden rkp) naramky KlarBohO 570 (De vestibus; naranky ~E); ladon naramki SlovVodň 63a; mužie i ženy nesú na rameni zápony aneb naremky (m. naramky) zlaté CestMil 85b monilia seu brachialia; fasciola naramek vel ručný úvazek SlovOstřS 79; perichelides… ornamentum brachiorum náramnice, alii sponky, naramki VýklKruml 30b (Nu 31,50 periscelides: sponky BiblOl a ost.); sedm těch, ktož udatnější bíchu. halžemi a naramky obdarovachu SilvKron 12a armillis; dva zlatá naramky, všechni prstenové i zápony PrávSasE 13b czwey armgolt; ║ filacteria… naranky (nadeps. m) SlovKlem 48b fylakteria připevňovaná při modlitbě na levé rámě (srov. nápis 4). – Srov. náramenek

2. bibl. vázání spojující na ramenou přední a zadní část efodu, též sám efod (srov. „náramník“ 2): třetie bieše okrášlenie, ješto Žid má ephim, Řek logion, latině racionale, čtverohranaté a dvénásob, aby se pro těžkost drahého kamenie neztrhalo,…a mějíše otevřenie (otewrzene rkp) nad naramky naplniti dosti, z dřieve řečených barev a zlata tkaného túž okrasú jako naramek ComestK 74a (naramki… náramník ~C, ~S) aperturám superhumeralis… superhumerale

Srov. náramnicě, náramník

Ad 1: za lat. armilla stč. též zaponicě, záponka; za periscelis též nárukávník, prém; za ladon též podlina; za fasciola též próramnicě; za phylacterium též ošívka, podraha, desatero božie přikázanie (SlovKlem 48b), napsaný zákon na sobě (EvZimn 11a). – Ad 2 v. náramník 2

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


náramek, -mka, -mku, masc., Armband: zápony zlaté a naramky armilas Pror. Isa. 3, 19; ženy nesú na rameni zápony aneb naremky (sic) monilia seu brachialia Mill. 85b; naramky *pellichelides Rozk. 2720, naramki též Prešp. 1781 (perichelides = ornamentum circa brachia Diefb., vlastně pericherides); naramky* laden BohFl. 534, *ladon naramki Vodň. 63b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


náramek, -mka, -mku, náramník m. náramek; nárameník (svrchní část židovského velekněžského roucha)
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.