nádatek | StčS |

nádatek, -tka/-tku m.; k nadati

dávka z dočasně navíc obdělávaného pozemku („nádavku“ sub 4) anebo snad vůbec další dávka z obdělávaného pozemku: jakož dávně byl rozdíl mezi námi [kanovníky kláštera] a mezi osadú Jilovičkú o nádatky obilné ArchČ 8,488 (1481); to všecko jim jsme pustili, jmenovitě desátek starý náš spravedlivý z každého lánu puoldruhého čberu žita a puoldruhého ovsa, i také nádatek, tociž z každého lánu čber ječmene, puol čberu žita a puol ovsa ArchČ 8, 488 (1481)

Zdroj: Staročeský slovník, [seš.] 1–26. Praha: Academia, 1968–2008.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.