letenstvo | ESSČ | GbSlov | MSS |

letenstvo, -a n.

k letní², letný²

dobrotivost, laskavost, přátelskost

Sr. letenstvie

Autor: Hana Kreisingerová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.7, citován stav ze dne 20. 9. 2018).

 


letenstvie, -ie, neutr., dobrotivost, přívětivost, krása, Gutmütigkeit, Gefälligkeit, Pracht; srovn. letný 2. a stpol. lecienstwo: libertas alias lyeczynstwo, non habuit libertatem alias leczenstwo, libertates alias leczenstwa Brückner v JagArch. 11, 134. — Duch velikého letenſtwye benignitatis Alb. 105b. Daj mi dar w letenstwye (sic, m. v dar letenstvie) da mihi Strenuæ munus BohDial. 350 (Strenua u sv. Augustina = Göttin der Heiterkeit Klotz; ve vyd. Hankovu: strennue). Hester přěd krále Asvera skrze šestery dřvi přišla, tu, kdež seděl v osobenství, svého králevstvie letenſtwy; tu ji přijal milostivě… Rúd. 38b. — letenstvo, -a, neutr., důvěrnost, přátelství, Vertraulichkeit, Freundschaft, familiaritas: letenſtvo contubernale (sic) Prešp. 1309 (v kap. De motibus corporis!); letenſtwo též Rozk. 2089, Vocab. 176a (contubernalis = Zeltgenosse). — Srov. letný 2.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


letenstvo n. důvěrnost, přátelství
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2018, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2018, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2018, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 11 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.