kurva | ESSČ | GbSlov |

kurva, -y f.

1. kurva, nevěstka, žena podstupující pohlavní styk za plat

2. kurva, cizoložná žena

3. expr. (pejor.) kurva (nadávka); z kurvy syn, kurvy syn v. syn, z kurvy šalek zkurvysyn, parchant, bastard (nadávka)

K motivaci sr. Machek, Etym. slov.² s. v. Sr. kurvička, nevěstka, vilnicě, ženima

Autor: Michal Hořejší

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.9, citován stav ze dne 20. 5. 2019).

 


kurva, hurva, -y, fem., Hure; stsl. kurъva meretrix, ř. ϰόϱϝη, stněm. huora, huor. — Tisty, kurvy neb ženimy HusPost. 112b. (Žena taková) po německu slove hofarta, ale česky slove nad kurwami kurwa t. 108a. Ty si sě podkládala, kurwo! meretrix Pror. Jer. 2, 20. Neb sú sě s kurwamy obcházěli cum meretricibus Ol. Oz. 4, 14. kurva meretrix Prešp. 1098, scortum MamD. 295b; hurwa prostibula Lact. 133c; hurvy (plur.) WintObr. 1, 602 (XVI stol.), t. 2, 87. — Z kurwy ſſalek MastDrk. 195, z kurvy šalek (nadávka), ze stněm. huoren-schalc = Hurenknecht. — kurvy-syn, kurby-syn, a spíše kurví syn (nadávka), Hurensohn: lektor Vítus je krásný curbizin Příp. sv.-jiř.; když žalují, že mu (žalovaný žalujícímu) dal kurwyſyn Rožmb. 134; odpovědač… chce toho dolíčiti, že (ten, jehož tak nařkl) je kurwyſyn tamt.; kuruy ſynu ! MastDrk. 159. Přejato také do němč.: huersyna cho cho cho! (v kontextu stněm. z doby ok. r. 1280) A. Kraus, Jan z Michalovic 70. Srov. kurví.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.