dryák | ESSČ | GbSlov | MSS | ŠimekSlov |

driák, -a/-u m.

dryák, -a/-u m.

dolož. též dryják, -a/-u m.

dolož. též dřiák, -a/-u m.

dolož. též dřiják, -a/-u m.

sr. střlat. tiriaca, sr. střhn. drîakel, trîak(el)

1. též driák ap. veliký, driák ap. vysoký theriak, dryák (lid.), účinný vícesložkový protijed, pozd. všelék

2. rostlina používaná při výrobě theriaku (dryáku“ 1), zvl. pětiprstka

3. driák sedlský, driák chlapský česnek užívaný jako protijed

Sr. pětiprst, pětiprstec, pětiprstník

Autor: Martina Jamborová

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 25. 8. 2019).

 


dryák v. driák

Autor: Milada Homolková

Zdroj: Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.10, citován stav ze dne 25. 8. 2019).

 


driák, dryák, dřiák, triák, -a, -u, masc., lék pro uštnutí, pak lék vůbec; ze střlat. tiriaca m. theriaca DC., a toto ze ř. plur. ϑηριακὰ φάρμακα, odkudž i střhněm. driakel, triakel atd. = Gegengift, Arzenei gegen den Biss wilder Thiere Kl. — triak, tiriaca, est antidotum serpentinum, quo venena pelluntur, ut pestis peste solvatur MVerb. Dryak, tiriaca, est antidotum serpentinum quo venena pelluntur Lact. 163a. Lékařstvie užitečné jakožto dryak Chir. 216a; to jest tak užitečné jako dryak t. 253a; kterak máš dělati dryak proti všelikému jedu a trávení t. 291b; vezmi cibuli a vykroj v ní jako špunt a naplň ji dryakem t. 140a; vezmi toho vína s trunk a vlož do ňeho dryaku t. 228a; vzav dryak i vlil jej GestaBř. 18a. dryak tiriaca Prešp. 808, Rozk. 1519, Nom. 65a, RostlF. 12b; driak též BohFl. 332 a RVodň. 45c a 264a; dryak pentadactylus SlovA., RostlD. 80b, RostlF. 12a, Vodň.42c, drzygak též RostlD. 91a; dryak *gira LékB. 116b, dryiak *gira salis RostlD. 73a, drzyak též t. 90b; driak ſproſtnych lidí (česnek) ApatFr. 151a, driak chlapský t. 151b.
Zdroj: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; Praha: Academia, 1970².

 


dryák, driák, dřiák, triák m. lék
Zdroj: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

 


dryák m. (ze stř. lat.) = lék, mast
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


driák v. dryák
Zdroj: Šimek, F., Slovníček staré češtiny. Praha: Orbis, 1947.

 


logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 9 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.10
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.